Negdje bi bio svjetska destinacija: Generalni remont dvosjeda – tračak nade za Igman

Prirodno bogatstvo u punom značenju te riječi i nekadašnji dragulj sportskih aktivnosti danas je samo sjena od onoga što je predstavljao, ali i veliki potencijal kada bi se neko pametan udostojio da obrati pažnju.

Kompleks, sastavljen od Velikog i Malog polja, koji je 1984. godine  bio centar svijeta i na jednom mjestu okupio oko 90 hiljada posjetitelja, posljednjih trideset godina tone u zaborav, a posjete ga pojedini sarajevski izletnici i rekreativci.

Mnogima poznat i po izuzetnoj kvaliteti zraka, da je negdje drugo u svijetu, Igman bi bio uređen i kao zračna banja.

Da bi zablistao u nekadašnjem ili nekom novom sjaju, te opet postao centar za skijaške skokove, kombinovana nordijska takmičenja i za alpsko skijanje potrebno je uložiti kako sredstva tako i ideje.

Prema riječima nadležnih iz KJP ZOI’84 ideja ima, ali nedostaje finansijska podrška.

  • Posljednjih godina se pokušavalo, u nekoliko navrata, napraviti revitalizacija sportskog centra Igman. Jedan takav pokušaj je bio 2010. godine kada je ZOI’84 predstavio ambiciozne planove za rekonstrukciju skakaonica i razvoj kompleksa, međutim nedostatak finansija bacio je planove u vodu – pojasnili su iz ZOI’84 i požalili se kako su planovi da se 2019. godine izgradi avanturistički park i zipline odgođeni do daljnjeg.

Među ovim tužnim informacijama ima jedan mali tračak nade da bi situacija mogla krenuti u pozitivnom pravcu, barem kada je u pitanju zimska sezona. Prema riječima našeg sagovornika nedavno je urađen sveobuhvatni remont dvosjedne žičare, a u planu je i izgradnja skijaške staze na Igmanu: Malo Polje – Đurino Brdo II.

  • Dvosjedna žičara na Malom polju proizvođača Gimar Montaz Mautino GMM je izgrađena i puštena u rad 1982. godine. Zadnji generalni remont je izvršen 1998. godine. KJP ZOI’ 84 je pokrenuo niz aktivnosti i inspekcijskih nadzora od strane akreditovanih tijela unutar EU da bi se ovo postrojenje dovelo u stanje sigurne dugotrajne eksploatacije te da bi se izvršile sve modifikacije neophodne radi usklađivanja sa aktualnim normama EU vezanim za rad žičara – istaknuli su iz ZOI’84 i dodali da je remont postrojenja izveden u saradnji sa domaćim referentnim kompanijama.

Nadležni iz ZOI’84 su potvrdili da je remont postrojenja izveden u skladu sa svim sigurnosnim i tehničkim normama definisanim od strane akreditovanih tijela unutar EU za ovaj vid postrojenja EN1709, ishodovani su atesti i upotrebne dozvole od strane akreditovanih tijela unutar EU kao i od domaćih institucija u čijoj nadležnosti je vertikalni transport.

Pored zamjene sigurnosnih i upravljačkih komponenti elektro i hidrauličnih sistema, kao i sistema nadzora i upravljanja te integracije novih sigurnosnih komponenti radi usklađivanja sa važećim normama na žičari su zamijenjene sve sjedalice i opremljena je savremenim sistemom razglasa.

Za portal ski.ba iz KJP ZOI’84 su izjavili kako u okviru planiranih aktivnosti na Igmanu imaju i izgradnju nove skijaške staze.

  • Prema razvojnim planovima za ski centar Bjelašnica – Igman predviđena je izgradnja skijaške staze na Igmanu – Malo Polje.  Izgradnja staze je predviđena od Malog Polja – (Vrha skakaonice) – do Đurinog Brda – pojasnili su nam i poručili kako bi realizacija ovog, ali i drugih planova, vratilo Igman u centar bh. a možda i svjetskih sportsko-rekreativnih dešavanja.