COCOM PONOVO POSJETIO EYOF 2019

Koordinaciona komisija Evropskog olimpjskog komiteta, u sastavu Jozef Liba, predsjednik i Peter Brull, član koordinacione komisije, juče je posjetila Sarajevo. Cilj ove posjete jeste pregled dinamike napredovanja u pripremama za EYOF 2019.
„Kao Koordinaciona komisija mi moramo biti u kontaktu sa Organizacionim odborom EYOF-a da pratimo napredak i stanje u organizaciji od naše poslednje posjete u decembru. Nije ostalo još mnogo vremena, te se moraju uložiti veliki napori da bi ovaj događaj bio što bolje realizovan, ali to nije zadatak samo Organizacionog odbora, nego i cijele države“, rekao je Jozef Liba.
Komisija je upoznata sa realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu. Poseban akcenat stavljen je na testna takmičenja u sklopu kampanje „ROAD TO EYOF 2019“. Članovi komisije razgovarali su sa svim menadžerima sektora, te je ovom prilikom odgovoreno na sva postojeća pitanja vezana za testna takmičenja i date su smjernice za dalji rad.
„Uvijek postoje stvari koje trebamo unaprijediti. Slušajući današnju prezentaciju mogu reći da je vidan napredak od poslednje posjete. Uspješno ste realizovali testna takmičenja u protekloj zimskoj sezoni, testirali sve sektore, što je veoma bitno za dalji napredak. Takođe, moram reći da je otežavajuća okolnost finansijska situacija, te je trenutno najveći izazov za Organizacioni komitet, kako obezbijediti ostatak novca. Mi ćemo pratiti ovu situaciju, te nastojati izvršiti pritisak na političke strukture da ovaj problem bude rješen“, dodao je Liba.
Takođe, pred Organizacionim odborom su izazovi i sa borilištima za određene sportove, te se tokom predstojećeg perioda moraju uložiti napori da se borilišta spreme za takmičenje. To podrazumijeva, prije svega, obezbjeđivanje finansijskih sredstava za borilišta na području grada Istočno Sarajevo.
Peter Brull je iskazao zadovoljstvo postignutim napretkom od decembra mjeseca kada je poslednji put bio u Sarajevu.
„Ova posjeta je bila veoma kratka. Za razliku od prijašnjih, ostali smo samo jedan dan. Veoma je važno da svaki put uviđamo napredak na projektu.
Poprilično sam siguran da će ovaj EYOF biti veoma dobro urađen, međutim imamo još mnogo aktivnosti pred nama. Mi ćemo i dalje biti podrška Organizacionom odboru i zajednički rješavati probleme“, rekao je Peter Brull.

Izvor: EYOF 2019