Vraćanje cijena ski-karata na prošlogodišnji nivo!?

Na današnjem nastavku 101. vanredne sjednice (14.11.2017. op.a.), Vlada Kantona Sarajevo je uputila zahtjev Nadzornom odboru (NO) KJP „ZOI ’84“ da hitno vrati cjenovnik ski-karata na prošlogodišnji nivo, uključujući i prodaju predsezonskih karata.

Kada bude provodio ovaj zaključak, NO mora voditi računa i uvažiti Vladinu argumentaciju koja se odnosi na činjenicu da je u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za narednu godinu planirala sredstva namijenjena za podršku funkcionisanju ovog preduzeća koja bi pokrila eventualne gubitke nastale stvaranjem novih troškova pri korištenju novoizgrađenog vertikalnog transporta i sistema vještačkog zasnježavanja.

Vlada KS je svojim drugim zaključkom formirala poseban tim u sastavu: premijer Elmedin Konaković, te ministri Mario Nenadić, Muharem Šabić, Jasmin Halebić, Mirvad Kurić i Mujo Fišo i zadužila ga da u roku od sedam dana zajedno sa menadžmentom ovog preduzeća napravi dodatne konsultacije u cilju pronalaska rješenja za moguće smanjenje cijena ski-karata za posebne kategorije budućih korisnika usluga skijaških centara Bjelašnica i Igman. Među ovim kategorijama, između ostalih, misli se na najmlađe i najstarije skijaše, sportiste, kao i one slabijeg materijalnog stanja. O svemu ovome pomenuti tim dužan je izvijestiti Vladu KS.

Ovi zaključci proizašli su nakon današnje zajedničke analize članova Vlade KS i dopredsjednika NO Hamze Ajanovića te direktora ovog kantonalnog preduzeća Midhata Hubijara o formiranju cjenovnika ski-karata.

Pogledajte i jednu od izjava Premijera Konakovića za Al Jazeera-u:

Izvor: Vlada KS web